Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1877/30/2020/RK

Usnesení: 1877/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-46

Rada kraje
rozhoduje

  • zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Koncepce rozvoje Nemocnice Havlíčkův Brod studie" přímým zadáním společnosti PENTA PROJEKT s.r.o. dle cenové nabídky dle materiálu RK-30-2020-46, př. 2;
  • podat návrh na pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod  - na změnu funkčního využití z plochy veřejného prostranství, veřejné zeleně na plochu občanské vybavenosti, veřejné infrastruktury, a to u pozemků nebo jejich částí par. č. 789/1, 789/2, 789/4, 789/5, 3896/1, 3928 a 3962 v k. ú. Havlíčkův Brod.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz