Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1877/33/2019/RK

Usnesení: 1877/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-46

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-33-2019-46, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 609 32 171 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz