Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1878/30/2020/RK

Usnesení: 1878/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-48

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-30-2020-48, př. 6 a RK-30-2020-48, př. 7.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz