Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1879/30/2020/RK

Usnesení: 1879/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-49

Rada kraje
souhlasí

  • s darováním nemovitosti, v níž dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.3212, za podmínek uvedených v materiálu RK-30-2020-49, př. 4;
  • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0213, za podmínek uvedených v materiálu RK-30-2020-49, př. 5.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz