Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1880/30/2020/RK

Usnesení: 1880/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-50

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-30-2020-50, př. 10, RK-30-2020-50, př. 11, RK-30-2020-50, př. 12 a RK-30-2020-50, př. 13.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz