Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1881/30/2020/RK

Usnesení: 1881/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-51

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-30-2020-51, př. 1, RK-30-2020-51, př. 2 a RK-30-2020-51, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2020-51, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz