Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1882/30/2020/RK

Usnesení: 1882/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-52

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 256 059,22 Kč (9 514,12 €);
  • převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera, Jihočeského kraje, ve výši 9 514,12 €.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz