Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1883/30/2020/RK

Usnesení: 1883/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-53

Rada kraje
rozhoduje

o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 457 844,50 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz