Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1884/30/2020/RK

Usnesení: 1884/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-54

Rada kraje
rozhoduje

nominovat aktivity kraje do 14. ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu dle materiálu RK-30-2020-54, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2020-54, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz