Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1884/33/2019/RK

Usnesení: 1884/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-53

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-33-2019-53, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-33-2019-53, př. 2upr1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz