Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1885/30/2020/RK

Usnesení: 1885/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-55

Rada kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-30-2020-55, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-30-2020-55, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu z Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-30-2020-55, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz