Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1886/30/2020/RK

Usnesení: 1886/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-56

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02729.0086 dle materiálu RK-30-2020-56, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz