Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1889/30/2020/RK

Usnesení: 1889/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-59

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0083 dle materiálu RK-30-2020-59, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz