Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1890/30/2020/RK

Usnesení: 1890/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-60

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-30-2020-60, př. 3, RK-30-2020-60, př. 4, RK-30-2020-60, př. 5 a RK-30-2020-60, př. 6;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-30-2020-60, př. 1 do 139. výzvy OPŽP.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz