Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1892/31/2020/RK

Usnesení: 1892/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-02

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ ve výši 3 850 055,52 Kč (ÚZ 35025) s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, a Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
    • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 1 592 765,90 Kč;
    • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 2 257 289,62 Kč,

určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vyplácení odměn zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ dle materiálu RK-31-2020-02, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz