Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1894/31/2020/RK

Usnesení: 1894/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-04

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 1 869 005 Kč (ÚZ 35015);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
    • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 210 045 Kč,
    • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 425 500 Kč,
    • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 813 750 Kč,
    • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 419 710 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-31-2020-04, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz