Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1896/31/2020/RK

Usnesení: 1896/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-06

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-06, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz