Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1900/31/2020/RK

Usnesení: 1900/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-10

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2020-10, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz