Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1903/31/2020/RK

Usnesení: 1903/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-13

Rada kraje
schvaluje

snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČO: 66610699 o částku 39 000 Kč z důvodu neúčasti na soutěži Gastrofestival Nitra 2020.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz