Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1903/33/2019/RK

Usnesení: 1903/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-72

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0043 dle materiálu RK-33-2019-72, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz