Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1904/31/2020/RK

Usnesení: 1904/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-14

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2020-14, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz