Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1905/31/2020/RK

Usnesení: 1905/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-15

Rada kraje
ruší

usnesení č. 0861/16/2020/RK v části týkající se poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč Konfederaci politických vězňů České republiky, Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 00417581.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz