Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1908/31/2020/RK

Usnesení: 1908/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-18

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 14 817 950 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 10 234 400 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 583 550 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 10 234 400 Kč a „Investiční příspěvek“ o částku 4 583 550 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny;

stanoví

u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz