Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1909/31/2020/RK

Usnesení: 1909/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-19

Rada kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2019 dle materiálu RK-31-2020-19, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz