Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1910/31/2020/RK

Usnesení: 1910/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-20

Rada kraje
rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování investičního záměru na akci „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava“ včetně stanovení předpokládaných nákladů stavby dodavateli PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov za nabídnutou cenu 343 000 Kč bez DPH.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz