Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1914/31/2020/RK

Usnesení: 1914/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-24

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-31-2020-24, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz