Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1915/31/2020/RK

Usnesení: 1915/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-25

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0212/03/2020/RK tak, že v materiálu ZK-03-2020-18, př. 1 se pozemek s číslem pořadí 34 nahrazuje materiálem RK-31-2020-25, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz