Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1916/31/2020/RK

Usnesení: 1916/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-26

Rada kraje
rozhoduje

  • zařadit novou akci s názvem "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství;
  • zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" dodavateli VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01Třebíč, IČO: 25595946 za nabídnutou cenu 199 440,75 Kč bez DPH dle nabídky dle materiálu RK-31-2020-26, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz