Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1919/31/2020/RK

Usnesení: 1919/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-29

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením SMLOUVY O NÁJMU POZEMKŮ PRO INSTALACI A PROVOZ DOBÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY dle materiálu RK-31-2020-29, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz