Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1920/31/2020/RK

Usnesení: 1920/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-30

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2020-30, př. 1 a RK-31-2020-30, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz