Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1922/34/2019/RK

Usnesení: 1922/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-14

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference Dětská skeletální traumatologie;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 29. 11. 2019.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz