Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1923/31/2020/RK

Usnesení: 1923/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-33

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku v množství dle materiálu RK-31-2020-33, př. 1 za ceny dle usnesení č. 2195/35/2018/RK ze dne 4. 12. 2018.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz