Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1923/34/2019/RK

Usnesení: 1923/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-15

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 2 944 282,50 Kč (ÚZ 35015);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 

- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 280 395,00 Kč 

- Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 739 050,00 Kč 

- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 720 037,50 Kč 

- Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 12 000,00 Kč  

- Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 192 800,00 Kč 

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz