Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1924/31/2020/RK

Usnesení: 1924/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-34

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-31-2020-34, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-31-2020-34, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz