Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1926/31/2020/RK

Usnesení: 1926/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-36
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Jedná se o předžalobní výzvu dopravce na Kraj Vysočina a pravděpodobně bude předmětem následujících sporů s dopravcemKrajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz