Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1929/31/2020/RK

Usnesení: 1929/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-38

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-31-2020-38, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz