Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1930/31/2020/RK

Usnesení: 1930/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-39

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít grantovou dohodu dle materiálu RK-31-2020-39, př. 1 za účelem realizace projektu "Education for Sustainable Development".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz