Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1931/31/2020/RK

Usnesení: 1931/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-40

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2020-40, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz