Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1932/31/2020/RK

Usnesení: 1932/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-41

Rada kraje
souhlasí

  • s úpravou použití fondu investic Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020 dle materiálu RK-31-2020-41, př. 1;
  • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenované investiční akce dle materiálu RK-31-2020-41, kterou je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz