Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1933/31/2020/RK

Usnesení: 1933/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-42

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-31-2020-42, př. 1 kódy 1A, 1B, 4A, 4C, 4B, 4D, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A;

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-31-2020-42, př. 1 kódy 3A, 8A, 8B;

nesouhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-31-2020-42, př. 1 kódy 2A, 2B;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-31-2020-42, př. 1 kódy 3A, 8A, 8B na příslušný správní orgán.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz