Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1934/31/2020/RK

Usnesení: 1934/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-43

Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ dle materiálu RK-31-2020-43, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2020-43, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz