Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1935/31/2020/RK

Usnesení: 1935/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-44

Rada kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-31-2020-44, př. 5;
  • neposkytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

  • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 3;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-31-2020-44, př. 6;
  • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz