Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1936/31/2020/RK

Usnesení: 1936/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-45
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz