Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1938/31/2020/RK

Usnesení: 1938/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-47

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a běžných výdajů spočívající ve zvýšení § 3133 – Dětské domovy o částku 638 975 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 638 975 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení běžných výdajů, § 3133 – Dětské domovy o částku 101 208 Kč a § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 503 792 Kč při současném snížení kapitálových výdajů, § 3121 – Gymnázia o částku 484 000 Kč a § 3127 – Střední školy o částku 121 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 740 183 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden až srpen 2020, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů;
 • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“:
  • Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO 60126621 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 o částku 121 000 Kč;

na dofinancování přístrojového vybavení Badatelských center pro přírodní vědy z důvodu nepořízení vybavení.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz