Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1939/31/2020/RK

Usnesení: 1939/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-48

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 11 790 203,71 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj III.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz