Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1941/31/2020/RK

Usnesení: 1941/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-50

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 95 000 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz