Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1943/31/2020/RK

Usnesení: 1943/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-52

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 26 386 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 26 386 Kč;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov o částku 26 386 Kč o vratku příspěvku na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz