Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1944/34/2019/RK

Usnesení: 1944/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-35

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 373 845 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz