Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1945/31/2020/RK

Usnesení: 1945/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-54

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-31-2020-54, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-31-2020-54, př. 2 projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV;

bere na vědomí

informaci o schválení žádosti o změnu dle materiálu RK-31-2020-54, př. 3 u projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz