Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1946/31/2020/RK

Usnesení: 1946/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-55

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-55, př. 1;
  • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-55, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz